energie

BENG

BENG

BENG, de nieuwe energienorm Per 1 januari 2021 gelden in Nederland nieuwe normen voor het energieverbruik van nieuwbouwwoningen. Tot 2020 waren de eisen vervat in de zogenaamde EPC-norm, de Energie Prestatie Coëfficient. De EPC, een dimensieloos getal, mocht maximaal 0,4 bedragen. EPC 0 betekende dat een gebouw volledig energieneutraal was, dus geen enkele energie verbruikt. Is dat mogelijk? Jazeker, kwestie van goed isoleren en zonnepanelen op het dak. Maar de minimale eis was EPC = 0,4, en eerlijk gezegd was het voor ons niet heel ingewikkeld om daaraan te voldoen.
New rules on energy consumption in France

New rules on energy consumption in France

Vertalingen: EN
Note: this is still the English version of this post, we did not find time to translate into Dutch yet. Understanding the new rules in France on house construction As of January 2013 all house builders are facing a new challenge: the RT 2012. There is a lot of confusion about the new rules with everybody having his own interpretation of the law. But most of the basics are not that complicated.