Houtprijzen

Houtprijzen

Een korte update over dit artikel over houtprijzen dat we een jaar of vijf geleden schreven. Toen waren er experts die meenden dat de prijzen niet zouden teruggaan naar het 300-350 US$-niveau, maar zouden blijven hangen rond de 500 US$.

En deze experts hadden gelijk!

Maar de prijssteiging is niet veel hoger dan die van de algemene inflatie. De situatie is weer redelijk genormaliseerd.

Voor enkele specifieke productgroepen is dat nog niet het geval, maar dat is een kwestie van tijd.